martes, 14 de agosto de 2012

Distància mínima per a pou d'aigua a Mallorca. Ctiba és experta en la legalització de pous d'aigua a Mallorca. Ctiba informa als seus clients de la distància mínima que es requereix entre captacions a Mallorca.


Distància mínima per a pou d'aigua a Mallorca?Distància entre aprofitaments:

1.      La distància mínima entre captacions s’estableix en 100 metres, llevat que s’obtengui l’autorització per escrit de les persones titulars dels aprofitaments preexistents.

2.      La distància mínima a les captacions alienes es fixa en 10 metres en sòl urbà i 20 metres en sòl no urbanitzable per a cabals inferiors a 0,15 l/s; i es fixa en 100 metres, llevat l’autorització escrita de la persona propietària de l’aprofitament preexistent, per als cabals més elevats.

3.      El radi de protecció de les captacions d’abastiment a població és de 250 metres (zona de restricció màxima).

http://ctiba-balears.blogspot.com/2011/12/hacer-un-pozo-de-agua-en-mallorca.html

http://ctiba.net/index.php/es/category/pozos-lp/186/?gclid=COqk8JTbwq4CFaEntAodP1GCUw

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2012/03/05/govern-autorizo-2011-numero-pozos-pitiusas-ano-anterior/541488.html

http://ctiba.net/index.php/es/category/pozos/174/

www.ctiba.net

No hay comentarios:

Publicar un comentario